Handó Tünde hazaárulónak nevezte azokat, akiknek nem tetszik, hogy a Fidesz-pártkatonái ítélkeznek majd az államot érintő ügyekben

Handó Tünde hazaárulónak nevezte azokat, akiknek nem tetszik, hogy a Fidesz-pártkatonái ítélkeznek majd az államot érintő ügyekben

Aki nem ért egyet a Fidesszel, az hazaáruló. hando-tunde.jpg

A dolog úgy kezdődött, hogy Handó Tünde átállt. Pedig 2 éve még az Országis Bírói Hivatal vezetője is keményen küzdött az ellen, hogy a kormány a jelenlegi igazságszolgáltatási szervezettől független testületeke elé utalja az olyan ügyeket, amelyek az államot is érintik.

Az ún. közigazgatási bíróságok felállítását az indokolta, hogy a Polt-féle ügyészség csak büntetőügyekben tud kontrollt gyakorolni afölött, milyen ügyek kerüljenek bíróság elé. Ha azonban nem vádemelésről, hanem keresetről van szó, akkor az érintettek bíróság elé vihetik egy ügyeket, és nem minden esetben sikerült eddig kijelölni olyan bírót, aki a jog helyett a pártállamhoz volt lojális, így előfordult, hogy

a kormánynak nem tetsző ítéletek születettek.

Ezt megakadályozandó akart a Fidesz létrehozni egy új szervezetet, ahová már új, a kormányból érkező és általuk kijelölt, bírósági gyakorlattal nem rendelkező embereket neveznének ki, Gyakorlatilag független szervezetnek álcázva a kormány és

az állam maga dönthetné el, hogy ő maga törvénysértést követett-e el.

Volt idő, amikor maga Handó is keményen bírálta az ötletet (hiszen az igazságszolgáltatás függetlenségén túl az jelentősen csorbította volna az ő hatalmát és jelentőségét is), megnyugvással fogadta, amikor egy időre lekerült as napirendről, mostanra viszont megváltozott a véleménye. Az állami rádióban vasárnap azt nyilatkozta, hogy megdöbbenve olvasta, hogy magyar bírák egy Brüsszel által finanszírozott testülethez fordultak.

Sajnálatosnak tartom, hogy néhány bírótársunk magáról és a kötelességeiről, a közösség iránti felelősségről megfeledkezve külföldre szalad, és elárulja a hazánkat.

Handó szerint tehát

  • az igazságszolgáltatás függetlensége ellen tiltakozni = hazaárulás,
  • a Fidesz pártbíróságai ellen tiltakozni = hazaárulás,
  • és egyáltalán, aki nem ért egyet a Fidesszel, a kormánypártok hatalmának és vagyonszerzésének biztosításával az hazaáruló.

A hatályos Btk. a hazaárulást így írja le:

Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Handó tehát – aki maga is bíró – azt állítja, hogy a közigazgatási különbíróságok felállítása ellen tiltakozó bírók Magyarország függetlenségét, területi épségét és alkotmányos rendjét veszélyeztetik.

Ami annyira nyilvánvalóan nem igaz, hogy az érintettek nagyon jó eséllyel perelhetnek majd rágalmazásért.

Ha már itt tartunk, érdemes emlékeztetni rá, hogy Magyarország alkotmányos rendjét éppen a Fidesz veszélyezteti. És nem is kizárólag

  • a személyre szabott CEU-törvénnyel,
  • a civil szervezetek vegzálásával
  • vagy azzal a plakáttörvénnyel, amelyiket először kétharmaddal próbáltak elfogadni, majd mivel nem ment, beleillesztettek a sima feles településképvédelmi törvénybe,

hanem a közigazgatási felsőbíróság felállításáról felállításáról szóló törvénnyel, amit még a kormány törekvéseit meglehetős elnézéssel szemlélő Alkotmánybíróság is alkotmányellenesnek mondott ki, mert kétharmad helyett csak feles támogatással fogadták el.

Szemben Handó állításával tehát

a kormánynak és a fideszes kormánytöbbségnek bizonyítéka van arról, hogy a közigazgatási bíróságok felállításának tervével megpróbálta megsérteni Magyarország alkotmányos rendjét.

Szemben azokkal a bírókkal, akik szerint igazán az csorbítaná Magyarország alkotmányosságát, ha kormányzati tisztviselők és fideszes pártkatonák, az állam saját emberei dönthetnének az állam saját peres ügyeiben, és ezzel megszűnne a jogegyenlőség Magyarországon.

A fideszes alkotmány ugyanis hiába mondja ki, hogy

XXVIII. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű határidőn belül bírálja el.

Ha egyszer éppen most akarnak felállítani egy nem független és nem pártatlan bíróságot, és az ellene tiltakozókat, vele szemben érvelőket meg hazaárulónak nevezik.

Facebook Comments