Az Alkotmánybíróság egyetlen mozdulattal eltörölte Magyarországon a személyes szabadságot

Az Alkotmánybíróság egyetlen mozdulattal eltörölte Magyarországon a személyes szabadságot

Mostantól mindenkinek úgy kell élnie, ahogy azt a Fidesz-KDNP előírja számára. ab.jpg

Kétségtelenül nehéz feladat előtt állt az AB, amikor meg kellett védenie a szabálysértési törvény azon rendelkezéseit, amelyek úgy általában amelyik büntetni rendelik Magyarországon a hajléktalankodást, valamint a kormánypártok ezt bebiztosítani szándékozó tavaly nyári alaptörvény-módosítását (XXII. cikk  (3) Tilos az életvitelszerű közterületen tartózkodás).

Az alkotmánybíráknak ugyanis egy másik alaptörvényi passzus értelmében azt kellett volna kimutatniuk, hogy a személyes szabadság korlátozása egyéb alapvető jogok védelmében történt. (I. cikk (3) Alapvető jog más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható.)

Az AB azonban nem hivatkozhatott a társadalmi veszélyességre, hiszen a csendháborítást, koldulást, köztisztasági szabálysértést már egyébként is tiltja törvény, az még nem ok arra, hogy per se és in general betiltsák Magyarországon a közterületen élést (ha az amúgy nem jár mások jogainak sérelmével).

Az alkotmánybírók tehát nem találtak olyan alapvető jogot, amelynek védelme indokolná, hogy a Fidesz-KDNP meghatározza, az emberek hol élhetnek és hol nem, ezért másik megoldáshoz folyamodtak:

egyszerűen eltörölték Magyarországon az egyén önrendelkezési jogát.

A kormánypártok szabálysértési és alaptörvény-módosítását helybenhagyó határozatuk indoklásában kimondták:

Az Alaptörvény értékrendje szerint a nincstelenségre, a hajléktalanságra senkinek nincs joga,

ez az állapot nem az emberi méltósághoz való jog része, éppen ellenkezőleg.

Azaz: senki nem dönthet úgy, hogy márpedig ő nincstelen akar lenni. Vagy akármi akar lenni. Senki nem rendelkezhet szabadon saját élete felett. A Fidesz-KDNP egy sima szavazással előírhatja bárkinek, hogy miként éljen. És az indoklás annyi lesz: mert csak, és kész.

Tehát mostantól nem az van, hogy bárhogy lehet élni, ha az a többieknek nem árt. (Lásd még: élni és élni hagyni.) Ehelyett visszatértünk a felvilágosodás előtti időkbe, egyenesen a középkor legsötétebb mélyére. Sőt, a helyzet annál is rosszabb:

ezek betiltották Assisi Szent Ferencet.

Meg az egész keresztény remetehagyományt Remete Szent Páltól Oszlopos Szent Simeonig. Hiába mondta a megváltójuk, hogy

“Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.” (Mt 5, 3-12)

Meg hogy: “Szegények mindig lesznek veletek”. (Mt 26,6-13)

A Fidesz-KDNP Alkotmánybírósága – amit Orbán korábban maga nevezett “alapvetően kereszténydemokrata többségűnek” – határozatban rögzítette, hogy

Jézus hazudik: a szegények nem boldogok, sőt senkinek nincs joga nincstelennek lenni.

Jézus azt mondá (Mt 6,19-21):

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön.

Az Alkotmánybíróság meg ezt: aki nem gyűjt, azt meg kell büntetni.

Jézus (Lk 12,13-21):

Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól.

AB: éppen ellenkezőleg, ha nincs vagyonod, börtönbe kerülsz.

Jézus (Mt 6, 19,21):

Ha tökéletes akarsz lenni, menj el, add el vagyonodat.

A Fidesz-KDNP és az AB kórusban: senkinek nincs joga nincstelennek lenni.

A dolog azonban túlmutat azon, hogy a buzgó – és egyúttal ostoba – vallási fundamentalisták megtagadják saját vallásalapítójuk alapelveit. Most van csak jelentősége, hogy az egypárti (Fidesz + szatellitje) alaptörvény nem tartalmazza

  • a személyes szabadság,
  • az egyéni autonómia,
  • az önrendelkezési jog

fogalmát. AZ AB ezért teljesen figyelmen kívül hagyhatta ezeket, és mindenkit az állam irányítása alá rendelhetett.

Az illiberalizmus kiteljesedett. A sztálini Moszkva és a hitleni Berlin szelleme végleg ideért. Mostantól az állam (illetve az azt uraló, a választók kisebbsége által támogatott politikai-gazdasági érdekcsoport) mondhatja meg, hogy miként kell élni a közösség (vélt) érdekeivel indokolva.

Figyelemreméltó, hogy az AB “az Alaptörvény értékrendjére” hivatkozott, mert konkrét passzust nem talált. Ennek alapján azonban megnyílt az út a vallási fundamentalizmus kiterjesztéséhez az élet minden területére és minden állampolgárra.

Az Alaptörvény szentfazék értékrendjéből és az AB mostani döntéséből ugyanis egyértelműen következik

  • az abortusz betiltása,
  • az ateisták kriminalizálása,
  • a templombajárás előírása,
  • de a gyerekszülés és -nevelés kötelezővé tétele is.

Továbbá betilthatják akár a homoszexualitást vagy a dohányzást is. Hiszen előbbi következik a keresztény értékrendből, amit a Fidesz kötelezően előírt, az utóbbi pedig az egészséghez való jogból. Az AB ugyanis éppen a tulajdonhoz való jogból vezette le, hogy a tulajdon jog, tehát kötelesség is, és hogy 

az ember “felelősséggel tartozik a társadalomnak” azzal, hogy nem él csak úgy akárhol és teszi a semmit.

Ugyanezt mondták mások korábban, csak nem társadalom, hanem a munkásosztály vagy az árja faj érdekeire hivatkoztak.

Előre tehát a kollektivizálás útján Kína, Kazah- és Türkmenisztán, meg Észak-Korea felé. Követni kell a Harmadik Birodalom, a Szovjetunió és Rákosi Népköztársaságának példáját. Éljen a Talibán, meg az Iszlám Állam! Ezekben szintén tilos vagy tilos volt, hogy az emberek úgy irányítsák az életüket, ahogy jónak látják, amíg a többeknek nem ártanak vele.

Bár a nem hajléktalan többség számára az AB-döntésnek nincs közvetlen következménye, valójában egészen hátborzongató, ami most történt.

Jegyezzük meg jól ezt a napot, 2019. június 6-át. Ekkortól a magyarországi Alkotmánybíróság eltörölte az egyéni autonómiát és az önrendelkezési jogot, a személyes szabadságot pedig alárendelte a közösség, az állam, a Fidesz érdekeinek.

Facebook Comments