Az oktatás után a szociális ellátást is ki akarta szervezni a kormány az egyházaknak

Az oktatás után a szociális ellátást is ki akarta szervezni a kormány az egyházaknak

Erről a legnagyobb magyarországi vallási szervezet, a katolikus egyház feje, Erdő Péter bíboros beszélt. ep_6.jpg

Az esztergom-budapesti érsek karácsonyi interjújában diplomatikusan jelezte, egyháza visszautasította az a szerepet, amit a kormány szánna a katolikus szervezeteknek a társadalom szellemi-kulturális és szociális életének működtetésében.

A bíboros utalt arra, a katolikus egyház kapott felkérést arra, vegye át az állam egyes szociális feladatait, de nem vállalták, mert ők

nem jótékonysági szervezet:

időről időre változik, hogy egy-egy kormány milyen területen tart igényt az egyház szerepvállalására a társadalom életében, mit vár el, mit szeretne és milyen feltételek mellett. „Mi azonban nem jótékonysági szervezet, nem NGO vagyunk, hanem alapvetően Jézus Krisztusban hívő közösség”, amelynek „sajátos értéke a hitre épülő, önzetlen segítségnyújtás”.

Ami azt jelenti, a katolikusok csak hitükből fakadóan hajlandók segíteni az elesetteken, de kötelező jelleggel még pénzért sem, mert ez számukra spontán, személyes küldetés, nem akarják, hogy bürokratikus feladat legyen:

Egyes, a szociális szférában szolgáló szerzetesi közösségek ezért nem vállalnak intézményfenntartást. Teréz anya nővéreinek a küldetése például egyértelműen a személyes önzetlenségen és áldozatvállaláson alapul. A nővérek igen aktívak Budapesten is a hajléktalan-ellátásban, de rendi szabályaik tiltják, hogy – akár az állam által finanszírozott – intézményeket működtessenek, mert úgy gondolják, a bürokratikus előírásoknak megfelelni kénytelen intézmények fenntartása elidegenítené őket „spontán, személyes küldetésüktől”.

  • Igényt tart az egyház szerepvállalására,
  • nem vállaltak intézményfenntartást,
  • állam által finanszírozott.

Az Erdő Péter által használt kifejezések azt jelzik, a kormányban komoly szándékok voltak, hogy újabb területen számolják fel az állam és az egyház szétválasztását, de

a katolikus főpapok ellenállásán megbukott a dolog.

Ezúttal nagyobb sikerrel jártak, mint korábban. A bíboros húsvétkor árulta el, egyáltalán nem a katolikusok ötlete volt az oktatásbeli egyházi szerepvállalás. Sőt, a katolikus egyház véleményét egyáltalán nem kérték ki az állami oktatáspolitika vagy az iskolai hitoktatás kialakításakor:

Egyszer sem voltunk döntési helyzetben. (…) Megkérdeztek egyáltalán minket arról, mit, hogyan szeretnénk? Szinte hagyomány már ez a magyar politikában.

Feltűnő, hogy a katolikus egyház

mennyire nem hajlandó betagozódni a NER-be, és mennyire nem hajlandó elfogadni az államegyházi szerepet, amit Orbán szánna nekik.

Persze szigorúan csak azért, hogy az állam megszabadulhasson egyes, nem kívánt feladatköröktől, mint az oktatási vagy a szociális szféra. (Innen nézve már az se lenne nagyon váratlan, ha a kórházakat is át akarná adni a kormánynak, esetleg minden, jelenleg az Emmi alá tartozó területet.)

Orbán és a katolikusok között jelentős az egyházat illető nézetkülönbség.

  • A Fidesz elnöke a propagandahálózatán karácsony előtt megjelent iránymutatásában a kereszténységről mint kultúráról beszélt. Azaz minden magyar keresztény; még az ateisták is keresztények.
  • Erdő Péter azonban ragaszkodik hozzá, hogy a kereszténység nem kultúra, hanem vallás: az (és csak az) a keresztény, aki hisz Jézus Krisztusban (létezésében, feltámadásában, isteni voltában, etc.).

Ugyanezt a bíboros-érsek húsvétkor úgy fogalmazta meg, hogy

a mai magyar helyzetre nem alkalmazható már a népegyház fogalma sem. Csak mert valaki magyarnak születik, még nem lesz rögtön keresztény is.

Erdő mostani ünneprontó interjújában egyéb, a vallással nem összefüggő interjújában egyéb területeken is jelezte távolságtartását a NER-től.

  • Például nem hisz abban, hogy pusztán finanszírozással megoldható lenne a népesség elöregedése és fogyása.
  • Vagy – szemben a kormánnyal – azt állítja, a fiatalok elvándorolnak.
  • Nem tekinti sikertörténetnek a közmunkát sem: 30 éve a romák 87 százalékának volt munkája, most ez csak 50%.

Orbán ugyan a propagandabeszédében kifejezte azt az elvárását, hogy karácsonykor ne legyen csatazaj és feleselés, hanem inkább elfogadás legyen és szeretet. Erre pont a legnagyobb magyarországi vallási szervezet vezetője áll neki feleselni vele, ahelyett, hogy elcsendesedne és elfogadná, amire utasítja.

A régivágású kereszténydemokráciának nehezebb dolga van az engedetlen bíborossal, mint Rákosinak volt anno.

 

 

Facebook Comments