Házasság előtti absztinencia, szabad szerelemtől apadó spiritualitás: erre érdemes háromnapos konferenciát szervezni!

Házasság előtti absztinencia, szabad szerelemtől apadó spiritualitás: erre érdemes háromnapos konferenciát szervezni!

Házasság előtti absztinencia, szabad szerelemtől apadó spiritualitás: erre érdemes háromnapos konferenciát szervezni!

Párkapcsolati kultúra és demográfia címmel zajlik a napokban, május 27. és 29. között Budapesten egy konferencia, amely nem kevesebbet tűzött ki céljául, mint hogy megoldást kínáljon a napjainkban érzékelhető demográfiai válságra, és, hogy megmutassa, melyek egy párkapcsolat valódi értékei. A háromnapos rendezvény naponta húsz felszólalóval, online csatlakozás biztosításával, és közismert nevek felvonultatásával igyekszik felkelteni szélesebb rétegek érdeklődését. A program részét képezi egy könyvbemutató is. A  Boldogabb családokért és ifjúságért című könyvfolyam második kötete 22 tanulmányt tartalmaz, a  Családtudományi Szövetség szakértői írták és szerkesztették, és a szombathelyi egyházmegye püspöke mutatja be a rendezvény közönségének. 

“A szabados szexualitás  – érvel a konferencia fő üzenetét közvetítő dokumentum – alapjaiban sérti az emberi, különösen a női méltóságot, tárgyiasítja a nőt, növeli a pszichés és számos egyéb betegség, az önzés, az abortusz és az elmagányosodás esélyét, és nehezíti a gyermekek egészséges fejlődését.” Azt, hogy mit tekinthetünk szabados szexualitásnak, a konferencia előadásaiból tudhatjuk meg részletesebben, de röviden így foglalható össze: mindent, ami nem férfi és nő között gyereknemzés céljával kötött házasság. A női méltóság ezek szerint csak úgy őrizhető meg, ha az ember idejében férjhez megy és szülni kezd, ahogy csak tud. Szerencsére van már egy olyan alaptörvényünk, amely mindezt nemcsak támogatja, hanem kifejezetten előírja:

Magyarország Alaptörvénye nemcsak a házasságot és a családot védi, hanem a keresztény kultúrát is. A családot lebontani igyekvők arra is rájöttek, hogy nem feltétlenül kell az egyházakat támadni, elegendő a szabados szexualitást elterjeszteni, és a spiritualitás ennek következtében elapad. A keresztény kultúra megőrzése ugyanis lehetetlen a szabados szexualitás mellett. A házasság és természetesen a kereszténység is összeegyeztethetetlen a szabad szerelemmel.

– állítja a konferencia bevezető szövege, elegánsan figyelmen kívül hagyva, hogy létezhetnek összetartó, több gyereket nevelő, egyáltalán nem keresztény házaspárok és családok is, ami a fenti mondatok fényében elméletileg lehetetlen. De ne akadjunk fenn ilyen apróságokon! Ami nem támasztja alá az érvelést, az nincs, és ez még akkor is így van, ha ebben az esetben néhány milliárd ember létezését vonjuk kétségbe. Az az ellentmondás is könnyen átugorható, hogy ha a tanácskozás egyik felvállalt célja a demográfiai válság megoldása, kissé nagyvonalúnak tűnik a Föld lakosságának egy népes hányadát nem létezőnek tekinteni. Az pedig, hogy két egyértelműen pozitív üzenetet sugalló szó: “szabad” és “szerelem” összekapcsolásával hogyan lehet negatívnak szánt tartalmat létrehozni, egyenesen mesterszintnek számít. 

Nehéz kiemelni a rendezvény programelemei közül néhányat, mivel minden felszólalás ugyanazt az irányvonalat követi. Ízelítőül  álljon itt a péntek délelőtti program egy része: 

A háromnapos rendezvényen külföldi előadók is felszólalnak, online kapcsolódva a konferenciához: amerikai, bolgár, német és lengyel hozzászólók mellett erdélyi és felvidéki csatlakozók is színesítik a konferencia programját, ezzel is legitimálva a nemzetközi súlyúnak tartott problémafelvetést. A konferencia nyitóelőadásának szónoka Novák Katalin családokért felelős tárcanélküli miniszter , a rendezvény helyszíne pedig a nemrég alapítványi fenntartásba került Állatorvostudományi Egyetem aulája. A két szponzor közül az egyik az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 

És ezzel meg is van a válasz, ki fizette ezt a hiánypótló eseményt. 

Mi, mindannyian. 

Facebook Comments