Az igazságügyi miniszter és az igazság kapcsolata könnyed és rugalmas

Az igazságügyi miniszter és az igazság kapcsolata könnyed és rugalmas

Az igazságügyi miniszter és az igazság kapcsolata könnyed és rugalmas

Varga Judit igazságügyi miniszter a napokban telefonos interjút adott a BBC-nek. A hanganyagot most Facebook-oldalán is közzétette, elsősorban azért, hogy megmutassa, „miért szégyenteljes az az alaptalan és összehangolt támadás, amelyet Magyarország ellen indítottak a napokban.”

A kicsit több, mint öt perces, magyar felirattal ellátott hanganyag témája a nagy visszhangot kiváltott salátatörvény, amely a pedofíliát és a heteroszexualitástól eltérő irányultságokat mossa össze és szankcionálja.  A beszélgetés tárgyilagos, nyugodt hangon feltett kérdésekből és szenvedélyes, támadó hangulatú válaszokból áll. De ami sokkal érdekesebb: az igazságügyi miniszteri hivatás, úgy tűnik, felhatalmaz arra, hogy az igazságnak csak bizonyos részleteit vegye figyelembe az ember, és ezeket a részleteket is viszonylag szabadon kezelje. Az interjú számos olyan elemet tartalmaz, amely részinformációkat használva mutatja be a törvényt és a körülötte kialakult nemzetközi szintű felháborodást.

Mielőtt egyáltalán meghallgatjuk, már a közzétett interjú magyar címére is érdemes egy kis időt szánni. „BBC rádióinterjú a gyermekvédelmi törvényről” – hirdeti a felirat. Apró szépséghiba, hogy a beszélgetés nem a címben említett törvényről szól. A most életbe lépett, sokszor „pedofiltörvény” néven emlegetett szabályzás valóban tartalmaz módosításokat, amelyek érintik a gyermekvédelmi törvényt, de ugyanígy vonatkozik a munka törvénykönyvére, a büntető törvénykönyvre és a médiaszolgáltatásokról szóló törvényre is. Az kétségtelen, hogy ezek közül a száraz, unalmas kifejezések közül a gyermekvédelem hangzik a legbarátságosabban – ráadásul tartalmazza a „védelem” szót, ami a kormányzati kommunikáció egyik leggyakrabban használt szófordulata. A miniszternek az a határozott kijelentése, hogy a törvény nem  terjed ki a felnőttekre, csak a gyermekek jogait védi, egyszerűen nem igaz: sokak munkáját, üzleti kapcsolatait, szabadidős tevékenységeit szorítja szabályok közé, életkortól függetlenül, csupán a nemi irányultságot helyezve a fókuszba.

A beszélgetés során a miniszter arra hivatkozik, hogy a nemzetközi felháborodás teljesen alaptalan a törvénnyel kapcsolatban, hiszen az kifejezetten illeszkedik az Európai Unió alapelveihez. Meg is nevezi az Unió Chartájának egy részletét, a 14. cikk 3. pontját, és kifejti, hogy a magyar kormányzat szándéka szerint éppen ezt erősíti meg. A hivatkozott szövegrészlet szó szerint így hangzik:

„Az oktatási intézmények demokratikus elvek figyelembevételével történő alapításának szabadságát, valamint a szülők azon jogát, hogy gyermekeik számára vallási, világnézeti vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak, tiszteletben kell tartani az e jogok és szabadságok gyakorlását szabályozó nemzeti törvényekkel összhangban.”

Arra az esetre a miniszter valószínűleg nem gondolt, hogy mi történik, ha egy szülő meggyőződése szerint a sokszínűséget és az egyenjogúságot szeretné a nevelés során átadni gyermeke számára. Szerencsére az idézett pont tartalmazza azt is, hogy a nemzeti törvényekkel összhangban kell a szabadságjogokat gyakorolni, és most éppen egy olyan törvény lépett életbe, amely ezeket a jogokat súlyosan korlátozza. Probléma megoldva, ennél demokratikusabb jogalkalmazás nincs is!

Amikor Varga Judit az interjúban azt nehezményezi, hogy a Benelux államok által kiadott nyilatkozat úgy támadja Magyarországot, hogy csak szövegrészleteket emel ki a törvényből, nem egészében vizsgálja, éppen azt kifogásolja, amit ő maga is tesz a beszélgetés során:  egyes részleteket elhallgat vagy szándékosan kikerül a törvény szövegét illetően, míg másokat felnagyít. Sőt, egy ponton ennél is továbbmegy. Arra a felvetésre, hogy a törvény hatására üzleti érdekek is sérülnek, mert a vállalatok nem hirdethetnek úgy, ahogy eddig, a miniszter azt válaszolja: ez csupán egy jogi álláspont. Nehéz ezt máshogy érteni, mint így: ha anyagilag megéri, a kormány elnéző lesz, és hajlandó lesz nem betartani a saját maga által hozott törvényt. Az állampolgárok ugyan büntethetőek, no de az üzlet, az üzlet!

Szegény miniszternek rosszulesett az is, hogy mindenféle vizsgálat nélkül, csak benyomások hatására reagáltak Európa politikusai a törvény szövegére, és felvetette, hogy jó lenne, ha alaposabban utánanéznének, mi is a helyzet Magyarországon. Azóta tudjuk, hogy ez a kívánsága legalább teljesül: néhány hét múlva vizsgálóbizottság érkezik Magyarországra, hogy a jogállamiság feltételeinek hiányosságait vizsgálja hazánkban. Valószínűleg nem kell sokat keresgélniük, hogy ezt-azt találjanak.

Facebook Comments