10 idézet, ami bizonyítja, hogy L. Simon politikai komisszárnak jelentkezett a Nemzeti Múzeum élére

10 idézet, ami bizonyítja, hogy L. Simon politikai komisszárnak jelentkezett a Nemzeti Múzeum élére

10 idézet, ami bizonyítja, hogy L. Simon politikai komisszárnak jelentkezett a Nemzeti Múzeum élére

Kezdődik az intézmény gleischachtolása, a jobboldali-nacionalista ideológia szolgálatába állítása.

Facebook-oldalán jelentette be hétfőn L. Simon László fideszes országgyűlési képviselő, többszörös kulturális államtitkár, hogy Kásler miniszter 5 évre kinevezte őt a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójává. Azt írta, Istené a dicsőség (“Soli Deo gloria”), de azért Lezsák Sándor vagy Gulyás Gergely mellett megköszönte a kormányfő támogatását is:

Megtisztelő, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr is végigolvasta a pályázatomat, megismerve és támogatva a terveimet.

Orbánnak ugyanakkor nem is kellett elolvasni a L. Simon pályázatának mind az 52 oldalát; fideszes párttársa már a legelső lapokon nyilvánvalóvá tette, hogy a múzeum irányítását a kormány ideológiájának szolgálatában képzeli el.

Itt van mindjárt 10 idézet, ami ezt igazolja:

1. “A tradicionális múzeumi feladatokon túl az intézmény egyre több új funkciót kénytelen magába fogadni a változó kulturális közegben, a nemzetállamokra épülő keresztény Európa jövőjéért folyó, napról-napra látványosabb kultúrharc közepette.”

2. “A tervünk nem kisebb, mint megnyitni a Magyar Nemzeti Múzeum új, dicsőséges korszakát, nem feledve sem az elődök értékes munkáját, sem az intézményi adottságokat, s különösen szem előtt tartva a kormány emlékezetpolitikai célkitűzéseit.”

3. “A Horthy-korszaknak, a Bethlen-kormány tevékenységének, a kuláküldözés, a kommunista rendszer egyházellenességének a bemutatása nem nélkülözheti az egyértelmű állásfoglalásokat, a tudományosan megalapozott, ugyanakkor a széles közönség számára értelmezhető orientáló, identitásformáló szándékot.”

4. “(A) kiállítások az országimázs-építés szolgálatába állíthatók, igazodva nemzeti kormányunk külpolitikai céljaihoz, hazánk szövetségi politikájához.”

5. “(S)zükség van olyan képzésekre, amelyeken az önkormányzatoknál, az államigazgatásban dolgozó,
kulturális igazgatással foglalkozó hivatali dolgozókat tanítjuk.”

6. “A nagy, indentitáserősítő programok, kiállítások rendezésén túl ennek a megtámogatandó tudományos munkában is helyet kell kapnia.”

7. “A jelenlegi állandó kiállítás mindenképp megérett egy újabb felülvizsgálatra mind léptékét, mind jellegét tekintve. Különös tekintettel a huszadik századi részre, amelyhez bátran, narratívát alakító szándékkal kell hozzányúlni.”

8. “(L)egalább annyira fontos, hogy a múzeum kivegye részét a mindennapi nemzeti identitásformálásból és a kultúraközvetítésből is.

9. “Fontos tehát, hogy ezt a véges erőforrást koncentrálva, a kiemelt szakmai intézmény valamilyen szintű irányításával hatékonyabban lehessen hasznosítani a kormányzat kultúrstratégiai céljai érdekében.”

10. “Az identitásmegerősítő, a nemzeti önazonosságunkra fókuszáló munka természetes szövetségben tud működni a kormány politikájával. Nem arról van szó, hogy átpolitizáljuk a múzeumi munkát, hanem hogy felkarolandó témákat, ügyeket szállítunk a kormányzati emlékezetpolitikának, illetve, hogy a kormányzat számára is fontos kérdéseket szellemileg előkészítjük, megalapozzuk.”

Ennél egyértelműbben talán már nem is lehet hűségesküt tenni a hűbérúrnak. L Simon gyakorlatilag azt ígérte meg a pályamunkájában, hogy ideológiai transzmisszós szíj, politikai komisszár lesz a kiemelt intézmény élén.

Nemzeti szemlélet, keresztény Európa, kultúrharc, a kormány stratégiájának, emlékezet- és külpolitikájának kiszolgálása, identitásformálás és a hivatali dolgozók “tanítása” – de tagadja, hogy ez a múzeumi politika átpolitizálása volna.

Innen nézve tulajdonképpen az is másodlagos, hogy az egykori író-költő, az Írószövetség titkárából lett Fidesz-politikus célja a múzeumi szféra integrációja. Azaz, hogy maga alá gyűrje a természettudományi és az iparművészeti múzeumot is. (Ami már csak azért sem meglepő, mert a főigazgatói kinevezésére a múzeumi összevonásokért felelős miniszter biztosként készült fel.)

Ugyancsak maga alá gyűrné a régészszakmát is, ami 2 okból is figyelemreméltó. Egyrészt, mert 10 éve ő maga állt az élére decentralizálásának, a régészeti szakhatóság felszámolásának. Másfelől meg azért, mert

a központosítást, a gleischachtot az önállóságba való visszahelyezésként keretezi.

L. Simon azt írta a Facebookon, hogy befejezi az aktív pártpolitikusi munkát. Pedig dehogy fejezi be, saját pályázatából derül ki, hogy csak széket vált, de ugyanazt fogja csinálni.

Kinevezésével a NER újabb területet foglalt el a kulturális-tudományos szférában. Elkezdődik a Nemzeti Múzeum ideológiai és a propagandaintézménnyé silányítása, alternatív valóság gyártása a Fidesz és Orbán napi, valamint a jobboldal hosszútávú politikai érdekeinek szolgálatában.

Facebook Comments